Toimijat


    Kainuun sosiaali- ja terveysturvahdistyksen tarkoituksena on sosiaalipoliittisena yhteistoimintajärjestönä   toimia sosiaaliturvan, terveyden ja muun sosiaali- ja terveyspolitiikan alalla toimivien yhdistysten, laitosten ja muiden sosiaalipolitiikasta kiinnostuneiden yhdyssiteenä toimia jäsenistönsä toimintaedellytysten lisäämiseksi vaikuttaa toimialueensa väestön hyvinvoinnin edistämiseksi Rekisteröitymällä Kainuun sosiaaliturvayhdistyksen Lue lisää…


Yhteensä: 1