Kaenuulaiset (Kainuu)


JärjestöKainuu 2.0 – Hyvinvoinnin tukena -hanke toteutti tänä vuonna toista kertaa järjestökyselyn. Kyselyraportti löytyy tämän linkin takaa: https://bin.yhdistysavain.fi/1558506/3InzYlDeu9DYSTCsiktl0Uqklf/J%C3%A4rjest%C3%B6Kainuu%202.0_J%C3%A4rjest%C3%B6kysely_2020_raportti.pdf Kainuulaiset järjestöt ovat tyypillisesti jäsenmääriltään melko suuria, mutta niiden taloudelliset resurssit ovat keskimäärin melko pieniä. Vapaaehtoisia on usein jäsenmäärään nähden melko vähän, Lue lisää…


Kainuun maakuntahallitus on kokouksessaan 23.11.2020 päättänyt käynnistää maakunnallisen järjestöasiain neuvottelukunnan toiminnan. Kainuulaisessa järjestökentässä  asiaa on valmisteltu jo usean vuoden ajan. Asia etenee siten, että Kainuun liitto pyytää neuvottelukuntaan mukaan kutsuttuja tahoja nimeämään edustajansa päätettävään kokoonpanoon. https://kainuunliitto.fi/maakuntahallituksen-paatoksia-23-11-2020/


JärjestöKainuu – Hyvinvoinnin tukena -hankkeen päätöswebinaari on 25.11.2020 klo 12-15. Webinaarissa kuulet muun muassa hankkeen keskeisimmät tulokset, sekä mitä kehitettävää vielä jäi. Kulttuurihyvinvointia osallistujille tarjoilee Vaara Kollektiivin esitys ”Tarinoita ilman sanoja – Aistimatka metsään”. Lisäksi tiedossa on Satakuntalaisen sisarhankkeemme kokemuksia Lue lisää…


Reilu kolme vuotta toiminut JärjestöKainuu 2.0 – Hyvinvoinnin tukena -hanke on tältä erää päättymässä. Jatkorahoitusta on haettu vielä ensi vuoden ajaksi yhden henkilön työpanoksen verran, jotta hankkeen loputkin tavoitteet tulisivat saavutetuiksi. Hankkeen hallinnoija MLL Kainuun piiri sekä JärjestöKainuu -hanke haluavat Lue lisää…


Hei! Tervetuloa rekisteröitymään uuteen verkkopalveluun, joka on perustettu helpottamaan kainuulaisten kansalaistoiminnan parissa toimivien järjestöjen, yhdistysten, yhteisöjen, seurakuntien, kuntien ja kaupunkien sekä ei-kaupallisten yritysten toiminnan, vapaaehtoistyön ja kehittämistoiminnan löytämistä ja viestintää. Kaenuulaiset.fi on tarkoitettu kaikille Kaenuulaiset.fi –kokonaisuuden pääkohderyhmät ovat: Kansalaiset löytävät Lue lisää…


Yhteensä: 5