Kainuun järjestökyselyn 2020 raportti on nyt julkaistu

JärjestöKainuu 2.0 – Hyvinvoinnin tukena -hanke toteutti tänä vuonna toista kertaa järjestökyselyn. Kyselyraportti löytyy tämän linkin takaa: https://bin.yhdistysavain.fi/1558506/3InzYlDeu9DYSTCsiktl0Uqklf/J%C3%A4rjest%C3%B6Kainuu%202.0_J%C3%A4rjest%C3%B6kysely_2020_raportti.pdf

Kainuulaiset järjestöt ovat tyypillisesti jäsenmääriltään melko suuria, mutta niiden taloudelliset resurssit ovat keskimäärin melko pieniä. Vapaaehtoisia on usein jäsenmäärään nähden melko vähän, ja palkattuja työntekijöitä niukasti.

Järjestöt rahoittavat toimintaansa etupäässä jäsenmaksuilla sekä järjestöille tyypillisillä varainhankintamuodoilla, kuten arpajaisilla ja kahvin ja makkaran myynnillä. Toki avustuksiakin haetaan eri lähteistä.

Kunnilta haetut ja saadut avustukset ovat tyypillisesti melko pieniä. Kunnat ovat myös antaneet reilusti järjestöille maksuttomia toimitiloja, mutta jonkin verran vuokraakin on peritty.

Kainuun sote on sotejärjestöjen osalta se taho, joka toimii kunnallisen avustuksen myöntäjänä Kainuussa. Sote on myöntänyt vastausten perusteella avustusta reilulle puolelle hakijoista. Avustukset ovat olleet tyypillisesti pieniä, alle 1000€, mutta pysyvämpään toimintaan on myönnetty suuriakin summia.

Järjestöjen keskinäinen yhteistyö on lisääntynyt viimeisen kahden vuoden aikana huomattavasti. Tämä on yksi JärjestöKainuu- hankkeen merkittävimmistä tuloksista, mikä näkyy myös kyselyn vastauksissa.  Kuntayhteistyökin on lisääntynyt, mutta erityisesti Kainuun soten kannattaisi lisätä yhteistyötään järjestöjen kanssa.

JärjestöKainuu- hankkeen muiksi ansioiksi yhteistyön lisäksi kyselyyn vastanneet mainitsevat erityisesti viestinnän parantumisen ja järjestötoimijoiden osaamisen lisääntymisen. Nämä ovat yhteistyön lisäksi olleetkin hankkeen tavoitteita.

Kainuuseen tarvittaisiin kyselyn mukaan edelleen koordinoivaa toimintaa sekä tukea viestintään ja koulutusta jatkossakin. Toivottavasti resurssia tähän löytyy mahdollisimman pian.