Kainuun Järjestöasiain neuvottelukunnan perustaminen on käynnistymässä

Kainuun maakuntahallitus on kokouksessaan 23.11.2020 päättänyt käynnistää maakunnallisen järjestöasiain neuvottelukunnan toiminnan. Kainuulaisessa järjestökentässä  asiaa on valmisteltu jo usean vuoden ajan.
Asia etenee siten, että Kainuun liitto pyytää neuvottelukuntaan mukaan kutsuttuja tahoja nimeämään edustajansa päätettävään kokoonpanoon.